Jesteś tu:  Dziecko » Chrzciny i komunie » Chrzciny » Znaczenie oraz symbolika Chrztu Świętego

Znaczenie oraz symbolika Chrztu Świętego

„Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.”  (Mt 28, 18 – 20).

Dokładnie tymi słowami , skierowanymi do Apostołów Jezus Chrystus ustanowił Sakrament Chrztu Świętego. Sam zresztą przejął chrzest w rzece Jordan z rąk Jana Chrzciciela.

Sakrament Chrztu Świętego jest pierwszych a zarazem najważniejszym sakramentem. To dzięki niemu  stajemy się członkami Wspólnoty Kościoła. Jednocześnie jest on otwarciem drogi do dalszego życia chrześcijańskiego i możliwości przystępowania do kolejnych sakramentów.

Zapewne niewielu z nas zdaje sobie sprawę z wielkości znaczenia tego sakramentu oraz symbolów z nim związanych.

Słowo „chrzcić” oznacza „zanurzać w wodzie. Według słów Pisma Świętego człowiek chrzczony „zanurzany jest w śmierci Chrystusa”, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako „nowe stworzenie”.

Odpuszczenie grzechów.

Przyjęcie Sakramentu Chrztu Świętego powoduje zmycie grzechu pierworodnego, wszystkich grzechów osobistych oraz całej kary za grzechy, zarówno wiecznej, jak i doczesnej. Nie daje jednak możliwości pozbycia się konsekwencji grzechu pierworodnego, jaki są konieczność śmierci, podatność na choroby, cierpienia, ułomności charakteru oraz skłonność do zła.

Łaska uświęcająca.

Każdy ochrzczony zyskuje łaskę uświęcającą, która daje mu zdolność wiary w Boga, pokładania w nim nadziei oraz miłowania go poprzez trzy cnoty- wiarę nadzieję i miłość.

Duch Święty.

Człowiekowi, przystępującemu do Chrztu towarzyszy Duch Święty. Przyjmując ten sakrament otrzymujemy siedem Darów Ducha świętego. Ten sam Duch Święty w postaci białej gołębicy  objawił się, gdy Jezus Chrystus przyjmował chrzest w rzece Jordan z rąk Jana Chrzcicie mówiąc: "Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie".

Przynależność.

Poprzez Chrzest zyskujemy wieczną przynależność do Boga i Kościoła, który jest jednym Ludem Bożym. Jak mówi Pismo Święte ochrzczony „nie należy już do samego siebie”(1 Kor 6,19),ale do "Tego, który za nas umarł i zmartwychwstał" (2Kor 5,15) Sakramentowi Chrztu Świętego towarzyszy kilka nieodłącznych symboli. Należą do nich woda, znak krzyża, krzyżmo, świeca oraz biała szatka.

Woda chrzcielna.

Chrzest odbywa się poprzez zanurzenie dziecka w wodzie lub polanie woda jego głowy. Kapłan, udzielający chrztu wypowiada przy tym słowa „Ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Woda jest symbolem oczyszczenia-poprzez wodę zostaje zmyty grzech pierworodny.
Znak krzyża. Znak krzyża jest gestem pochodzącym z czasów starożytnych. Według św. Augustyna dawał on człowiekowi przygotowującemu się do chrztu możliwość zyskania tytułu chrześcijanina. Wykonywany na czole dziecka odciska na nim „pieczęć Chrystusa”. Symbolizuje również zbawienie zyskane dzięki śmierci Jezusa na krzyżu.

Krzyżmo.

Jest to olej z oliwek wymieszany z balsamem. Poza chrztem używany jest również podczas sakramentów bierzmowania oraz święceń kapłańskich. Namaszczenie krzyżem symbolizuje zyskanie przynależności do Wspólnoty Ludu Bożego oraz zyskanie Darów Ducha Świętego.

Świeca.

Świeca chrzcielna symbolizuje oświecenie przez Jezusa Chrystusa oraz stanie się światłością świata. Zapalenie świecy, wykonywane podczas ceremonii przez ojca przyjmującego chrzest dziecka, jest symbolicznym wezwaniem rodziców oraz rodziców chrzestnych do podtrzymywania światła wiary w życiu dziecka.

Biała szatka.

Biała szatka symbolizuje „przyobleczenie w Chrystusa” , pozbycie się nagości, oznaczającej grzeszność. Biel symbolizuje świętość, czystość i niewinność.

Właściwe przygotowania dziecka oraz nas samych do uroczystości przyjęcia Sakramentu Chrztu Świętego wymaga zrozumienia jego znaczenia oraz związanych z nim wielu symboli. Niewielu z nas zapewne zdaje sobie sprawę z tego, jak wielką rolę odgrywają w naszym życiu sakramenty i jaki ogrom znaczeń kryje się na przykład pod z zwyczajną świecą, czy kawałkiem materiału.Warto więc przed rozpoczęciem świeckich przygotowań uroczystości, jakimi są organizowania rodzinnej uroczystości z okazji chrztu, zakupu ubranka, czy prezentów skupić się najpierw na prawdziwej, religijnej istocie tego wydarzenia.schowek
do schowka
poleć
poleć znajomemu


    Get Adobe Flash player