tytulRegulamin

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Właścicielem prawnym serwisu jest firma Wedding Experts Agnieszka Gawron zwana dalej "Portalem", z siedzibą w Siemianowicach Śląskich przy ul. Watoły 13, kod 41-106.
 2. Portal jest dostępny pod dwoma adresami internetowymi:
 3. a) http://strefakobiety.pl
  b) http://e-portalslubny.pl
 4. Osoby odwiedzające Portal oraz korzystające z nieodpłatnych części Portalu nazywane są dalej Użytkownikami, natomiast osoby korzystające z odpłatnych usług, które świadczy Portal, będą dalej nazywane Usługobiorcami.
 5. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu oraz zakres odpowiedzialności "Portalu".
 6. Korzystając z Portalu Użytkownik/Usługobiorca potwierdza, iż zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 7. "Portal" StrefaKobiety.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności cywilnej i karnej, za korzystanie przez Użytkownika z serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu.
 8. Reklamacje wynikające z nieznajomości Regulaminu będą rozpatrywane na niekorzyść Wnioskodawcy.

 

§ 2

PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z serwisu StrefaKobiety.pl zgodnie z obowiązującym prawem i w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z serwisu StrefaKobiety.pl w sposób niezgodny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami oraz dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 3

NIEODPŁATNA I OGÓLNODOSTĘPNA
STREFA UŻYTKOWNIKA

 1. Portal nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat za korzystanie z narzędzi oraz treści, które udostępnia w serwisie.
 2. Warunkiem korzystania z niektórych narzędzi portalu jest zarejestrowanie się w Portalu. Rejestracja użytkownika związana jest z wypełnieniem określonych danych w formularzu rejestracyjnym znajdującym się w serwisie. Rejestracja Użytkownika jest bezpłatna i dobrowolna.
 3. "Portal" nie ponosi odpowiedzialności za galerie, treści, komentarze, zapowiedzi oraz blogi prowadzone przez Użytkowników. Zawartość tych stron, opisy, zdjęcia oraz teksty są własnością materialną i intelektualną użytkowników.
 4. Redakcja portalu prowadzi stały nadzór nad treściami pojawiającymi się na stronach.
 5. Serwis StrefaKobiety.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści komercyjnych oraz naruszające dobro pozostałych Użytkowników.

 

§ 4

NIEODPŁATNY PAKIET
W KATALOGU FIRM

 1. W celu zamieszczenia bezpłatnej prezentacji firmy w Katalogu Firm i umieszczenia jej na stronie Portalu, konieczne jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, który zamieszczony jest na stronie Portalu w Strefie Firm. Użytkownik zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych koniecznych do poprawnego przeprowadzenia rejestracji. Wymagane dane są danymi jawnymi w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807) i nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Pozostałe dane Użytkownik wprowadza  dobrowolnie i samodzielnie w panelu firmowym. "Portal" nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe niewymagane przy rejestracji dane oraz opisy, zdjęcia i inne treści wprowadzone przez Użytkownika. Zawartość ofert/prezentacji, tj.: opisy, zdjęcia oraz teksty są własnością materialną i intelektualną użytkowników.
 3. Redakcja portalu prowadzi stały nadzór nad treściami pojawiającymi się na stronach. Serwis StrefaKobiety.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających dobro innych  Użytkowników.
 4. Użytkownik zobligowany jest do zamieszczania wiarygodnych i prawdziwych informacji, które nie będą wprowadzały innych Użytkowników w błąd.
 5. Zakazane jest wielokrotne rejestrowanie tej samej firmy w bezpłatnym pakiecie. Użytkownik może dokonać takiego wpisu tylko jeden raz. Wpis w katalogu Firm zostanie udostępniony dla innych Użytkowników Portalu po aktywowaniu go przez "Portal".
 6. StrefaKobiety.pl nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i usług pojawiających się w serwisie.

 

§ 5

PŁATNY PAKIET W
KATALOGU FIRM

 1. W celu zamieszczenia płatnej prezentacji firmy w Katalogu Firm i umieszczenia jej na stronie Portalu, konieczne jest wypełnienie przez Usługobiorcę formularza rejestracyjnego, który zamieszczony jest na stronie Portalu w Strefie Firm. Usługobiorca zobowiązany jest do uzupełnienia wszystkich niezbędnych danych koniecznych do poprawnego przeprowadzenia rejestracji firmy. Wymagane dane są danymi jawnymi w świetle ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2004, Nr 173, poz. 1807) i nie podlegają ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
 2. Pozostałe dane przyporządkowane do konkretnego pakietu Usługobiorca wprowadza  dobrowolnie w panelu firmowym. "Portal" nie ponosi odpowiedzialności za dodatkowe niewymagane przy rejestracji dane, opisy, galerie oraz pliki typu MP3, filmy, doc., PDF i inne treści wprowadzone przez Usługobiorcę. Zawartość ofert/prezentacji, tj.: opisy, zdjęcia oraz teksty są własnością materialną i intelektualną Usługobiorców.
 3. Po wybraniu konkretnego Pakietu i wprowadzeniu oferty, Usługobiorca zobowiązany jest do uiszczenia opłaty na kwotę wybranego pakietu na wskazane  konto. Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Portalu, prezentacja firmy będzie dostępna dla użytkowników serwisu. Na życzenie Usługobiorcy zostanie przesłana na wskazany przez Usługobiorcę adres Faktura VAT.  W przypadku braku opłaty, oferta pozostanie nieaktywna i niedostępna dla Użytkowników serwisu.
 4. Redakcja portalu prowadzi stały nadzór nad treściami pojawiającymi się na stronach. StrefaKobiety.pl zastrzega sobie prawo do usuwania treści naruszających dobro innych  Użytkowników.
 5. Usługobiorca zobligowany jest do zamieszczania wiarygodnych i prawdziwych informacji, które nie będą wprowadzały innych Użytkowników w błąd.
 6. Portal nie ponosi odpowiedzialności za treści reklam i usług pojawiających się w serwisie.

 

§ 6

OCHRONA PRYWATNOŚCI I DANYCH OSOBOWYCH

 1. "Portal" zapewnia Użytkownikom/ Usługobiorcom pełną ochronę danych osobowych oraz oświadcza, że respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych.
 2. W ramach korzystania z niektórych działów oraz płatnych części serwisu wymagane jest podanie pewnych danych osobowych.  "Portal" zastrzega, iż Użytkownik/Usługobiorca chcący  korzystać z działów wymagających rejestracji wyraża zgodę na przetwarzanie danych, które wymagane są podczas rejestracji.
 3. Przekazywanie danych osobowych osobom trzecim możliwe jest tylko gdy "Portal" uzyskał zgodę Użytkownika/Usługobiorcy podczas rejestracji oraz gdy wymagają tego przepisy obowiązującego prawa.

 

§ 7

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Użytkownicy mają możliwość zamieszczania na stronach Portalu zdjęć, opisów, artykułów, przepisów  i innych Utworów, będących przedmiotem ochrony prawa własności intelektualnej. Użytkownik zamieszczając ww. treści na stronach Portalu zobowiązuje się zamieszczać jedynie takie Utwory, którymi może rozporządzać w świetle ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631).
 2. Serwis StrefaKobiety.pl nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczanie przez Użytkowników na stronach Portalu utworów objętych prawami autorskimi oraz  ochroną w rozumieniu ustawy z dnia o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r., (Dz.U. 2006, Nr 90, poz. 631) bez zgody osoby posiadającej lub uprawnionej do rozporządzania prawami autorskimi do zamieszczonego utworu.
 3. Treści zamieszczone w serwisie przez "Portal" są własnością intelektualną serwisu. Użytkownicy Portalu zobowiązują się do wykorzystywania wszelkich prezentowanych na stronach Portalu treści wyłącznie do własnego użytku.

 

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.12.2010 r. (aktualizacja 27.09.2011 r.)
 2. Serwis StrefaKobiety.pl " będzie informował o wszelkich zmianach w niniejszym Regulaminie na stronie http://www.strefakobiety.pl/regulamin
 3. Zmiany zawarte w Regulaminie wchodzą w życie z dniem ich wprowadzenia. Użytkownicy/Usługobiorcy dokonujący rejestracji akceptują obowiązujący Regulamin.
 4. Wszelkie ewentualne spory mogące wyniknąć z niniejszego Regulaminu poddane będą orzecznictwu Sądów powszechnych.

Get Adobe Flash player
 

WASZA STRONA - ZA DARMO!

Stwórzcie swoją własną stronę i podzielcie się z innymi Waszym szczęściem
zarejestruj się